Budpragres 2014, Mińsk Białoruś

« wróć

W dniach 9.09 - 12.09.2014 r. odbyła się kolejna edycja największych w Republice Białorusi targów budowlanych. Nasza oferta projektowania, dostawy i montażu hal stalowych spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko.

Udział firmy Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. w targach Budpragres 2014 został zorganizowany przy wsparciu ze strony funduszy europejskich w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1.