COMMERCECON na targach NORDBYGG Sztokholm, Szwecja

« wróć

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko podczas największych w Skandynawii tragów budowlanych NORDBYGG 2014 w Sztokholmie.

Ta cyklicznie odbywająca się co dwa lata impreza skupia "pod jednym dachem" wszystkie liczące się marki dostawców produktów i usług budowlanych nie tylko ze Skandynawii.
Prezentowane na niej są najnowsze technologie i rozwiązania we wszystkich sektorach budownictwa.

Nasza firma zaprezentowała bogatą ofertę dostawy i montażu lekkich konstrukcji stalowych o różnym charakterze. Zaproponowaliśmy szereg różnorodnych rozwiązań technicznych i sposobów realizacji przemysłowych inwestycji budowlanych.

Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych szwedzkich partnerów.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko i liczymy na współpracę !

Vårt företag presenterades ett rikt erbjudande av leverans och montage av lätta stålkonstruktioner med olika karaktär. Vi erbjöd en del tekniska lösningar och utförande sätt för industrianläggningar.
Våra svenska partner var mycket intresserade av vårt erbjudande.