XVI-te Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie PIKS

« wróć

Walne zgromadzenie PIKS

W dniu 30 czerwca 2011 odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych w którym braliśmy udział jako jeden z członków Izby.
Spotkanie miało miejsce w Sali konferencyjnej SKYBOX stadionu Klubu Piłkarskiego LEGIA Warszawa S.A. przy ulicy Łazienkowskiej. Warto podkreślić, że obiekt ten został nagrodzony statuetką "Konstrukcja Stalowa - Realizacja Roku", przyznaną w 2010 roku za zadaszenie stadionu.


Na obradach zaprezentowano i przyjęto sprawozdanie z działalności Izby w 2010 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz kierunkami działania na rok 2011.
Dyskusje wskazywały na zagrożenia oraz szanse stojące przed rynkiem i branżą konstrukcji stalowych.
Uczestnicy zgromadzenia mieli również okazję zwiedzić okazały stadion i zapoznać się z historią jego powstania.