Zakończenie projektu "Asystent Innowacji"

« wróć

Asystent Innowacji

Firma Commercecon aktywnie uczestniczy w działaniach z zakresu opracowywania i wdrażania innowacji.

Jednym z nich był udział w projekcie "Asystent Innowacji - adaptacja rozwiązań wspomagających współpracę sfery nauki i biznesu z regionu Dolnej Austrii w województwie łódzkim." Realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Departamentem Gospodarki, Turystyki i Technologii Biura Rządu Kraju Związkowego Dolnej Austrii z siedzibą w St. Pölten.

Celem projektu było wspomożenie transferu wiedzy ze sfery nauki do przedsiębiorstw i w ocenie organizatorów przyczynił się, do wzrostu poziomu innowacyjności łódzkich przedsiębiorstw.

SzJak mówi Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Pani Dr Ewa Sadowska-Kowalska: "Powiązanie edukacji, nauki i wdrożeń sprawdza się w procesie komercjalizacji pomysłów, stąd już krok do zwycięstwa w walce konkurencyjnej i osiągnięcia przewagi na globalnym rynku."

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Fundacji