Nadzór

Koordynujemy prace na budowie - począwszy od projektu wstępnego, aż po końcowy odbiór inwestycji. Umożliwia to sprawne i rzetelne przeprowadzanie poszczególnych etapów prac.

Na wszystkich prowadzonych budowach zapewniamy stałą opiekę inżynierską w postaci dedykowanego do inwestycji Kierownika Budowy, Koordynatora Budowy, Asystentów Kierownika Budowy.