Koniec 2023 roku oraz początek bieżącego są dla nas wyjątkowe. W ciągu zaledwie kilku tygodni wielokrotnie doceniona została nasza działalność w branży budowlanej oraz  osiągnięte w ostatnich latach wyniki finansowe. W grudniu ubiegłego roku do naszego stada dołączyła kolejna Gazela Biznesu, a ten rok rozpoczęliśmy od obecności w rankingu miesięcznika BUILDER 100 największych generalnych wykonawców w Polsce, a także przyznania nam kolejnego Diamentu Forbesa.

Kolejny Diament Forbes w naszej kolekcji

Diamenty Forbes są cenionym rankingiem biznesowym, w którym laureatami zostają najdynamiczniej rozwijające się w ostatnich trzech latach polskie przedsiębiorstwa. Organizowany jest przez polską edycję miesięcznika FORBES, a opracowywany przez firmę Dun & Bradstreet Sp. z o.o. na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, która łączy metodę majątkową i dochodową.

W opublikowanym rankingu Diamenty Forbesa 2024 nasza firma została uplasowana na 14. miejscu w woj. łódzkim w kategorii firm o największych przychodach – powyżej 250 mln PLN. Znalezienie się wśród tegorocznych laureatów dowodzi rosnącej wartości naszej firmy w ostatnich latach, a także potwierdza naszą rentowność oraz wiarygodność biznesową.

Powiększamy stado Gazeli… Biznesu

Z radością informujemy także o obecności naszej firmy w tegorocznym zestawieniu najdynamiczniej rozwijających się firm z sektora MŚP, organizowanego przez miesięcznik Puls Biznesu i instytucję finansową – Coface. Przyznawane przez nich Gazele Biznesu, bo o tych statuetkach jest mowa, są najstarszym rankingiem biznesowym, w którym o pozycji firmy decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów osiągnięty w ciągu trzech ostatnich lat. A przypominamy tylko, że były to lata niełatwe – z pandemią, największym od lat kryzysem energetycznym oraz galopującą (można by rzec) jak gazela inflacją. Dlatego obecność Commercecon w tym zestawieniu jest dla nas ogromnym powodem do dumy.

Commercecon wśród 100 największych generalnych wykonawców w Polsce

Po początek tego roku przyniósł nam jeszcze jedną świetną informację. Kolejny raz znaleźliśmy się wśród 100 największych generalnych wykonawców w Polsce. Ranking Build The Future opracowywany jest przez PricewaterhouseCoopers, miesięcznik Builder Polska oraz Dun&Bradstreet Poland – o pozycji firmy w nim decydują przychody ze sprzedaży (badano rok 2022). Co cieszy nas wyjątkowo to fakt, że znaleźliśmy się w gronie niespełna 40% generalnych wykonawców, którym udało się poprawić pozycję z wcześniejszego roku.

Jesteśmy dumni z ogromu pracy, jaką w minionych latach wykonał cały #TeamCommercecon!
Ale nasze podziękowania kierujemy także do wszystkich naszych klientów oraz kooperantów, z którymi współpraca na co dzień daje nam ogrom satysfakcji. Bez nich taki wynik nie byłby możliwy!