Ogłoszenie

Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz uproszczenie montażu elementów modułu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ).

Numer projektu: WND-RPLD-03.02.00-347/12

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego sposobu otrzymywania ściany budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz uproszczenie montażu elementów modułu

Tytuł osi i działania: Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Całkowita wartość projektu: 2 127 408,00 PLN

Dofinansowanie: 1 036 030,40 PLN

Opis projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii otrzymywania ściany budynku lub budowli o podwyższonej termoizolacyjności oraz uproszczenie montażu elementów modułu poprzez nabycie odpowiednich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Okres realizacji projektu: styczeń 2014 r. – czerwiec 2014 r.

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie na zakup podestów nożycowych, teleskopowo-przegubowych i teleskopowych
Ogłoszenie na zakup Laptopa wraz z oprogramowaniem ZWCad oraz oprogramowaniem biurowym typu MS Office
Ogłoszenie na zakup kamery termowizyjnej
Ogłoszenie na zakup oprogramowania do planowania procesów zarządczych oraz motywowania pracowników

Informacji udziela biuro spółki +48 42 632 10 20+48 42 632 10 20 email: [email protected]

adres firmy: Commercecon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., ul. Gdańska 47/49, 90-729 Łódź

en pl
Skontaktuj się z nami
Wyślij szybkie zapytanie

    Dane osobowe
    Dane techniczne

    Tę stronę chroni rozwiązanie reCAPTCHA. Obowiązuje Polityka Prywatności oraz Regulamin Google.