Realizacje krajowe / woj.mazowieckie

ATM Studio - Centrum produkcji filmowo telewizyjnej

ATM Studio - Centrum produkcji filmowo telewizyjnej - Warszawa
ATM Studio - Centrum produkcji filmowo telewizyjnej - Warszawa
ATM Studio - Centrum produkcji filmowo telewizyjnej - Warszawa
ATM Studio - Centrum produkcji filmowo telewizyjnej - Warszawa
ATM Studio - Centrum produkcji filmowo telewizyjnej - Warszawa
ATM Studio - Centrum produkcji filmowo telewizyjnej - Warszawa
ATM Studio - Centrum produkcji filmowo telewizyjnej - Warszawa
ATM Studio - Centrum produkcji filmowo telewizyjnej - Warszawa
ATM Studio - Centrum produkcji filmowo telewizyjnej - Warszawa
ATM Studio - Centrum produkcji filmowo telewizyjnej - Warszawa
ATM Studio - Centrum produkcji filmowo telewizyjnej - Warszawa
ATM Studio - Centrum produkcji filmowo telewizyjnej - Warszawa
ATM Studio - Centrum produkcji filmowo telewizyjnej - Warszawa
ATM Studio - Centrum produkcji filmowo telewizyjnej - Warszawa

Obiekt:
ATM Studio - Centrum produkcji filmowo telewizyjnej

Miejsce:
Warszawa

Zakres realizacji:
Dostawa i montaż obudowy ścian

Powierzchnia:
2 800 m²

Rok:
2010/2011