Współpraca w zakresie prac badawczo-rozwojowych jest głównym celem umowy. W jej ramach studenci Politechniki Łódzkiej będą odbywać praktyki w naszej firmie a pracownicy Wydziału uzyskają dostęp do konsultacji i naszej wiedzy praktycznej. Wspólnie przeprowadzimy badania i analizę procesów cieplnych zachodzących w elementach obudowy zewnętrznej budynków. Rezultaty tych badań posłużą w opracowaniu skutecznej eliminacji tzw. mostków cieplnych w obudowach ścian i dachów.

Uroczyste podpisane umowy. (z lewej Dziekan Wydziału Pan Prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński, po prawo Prezes Commercecon Pani Katarzyna Zawisza-Bednarczyk)