Stalowe hale magazynowe są niezbędne zarówno dla firm, które działają w szeroko pojętym przemyśle i potrzebują przestrzeni do przechowywania surowców, półproduktów i produktów, jak i dla tych firm, które związane są z logistyką. Co trzeba uwzględnić przy projektowaniu i budowie obiektów magazynowych? Dlaczego w tym wypadku tak ważne jest dostosowanie hali do potrzeb inwestora?

Obiekty magazynowe klasyfikuje się, biorąc pod uwagę różne kryteria. Najpopularniejszym kryterium jest kryterium wysokości uwzględniające wysokość składowania towarów w magazynie. Zgodnie z tym podziałem mówi się o halach magazynowych niskiego składowania, gdy przechowywanie towarów odbywa się maksymalnie na wysokości do 4,2 m, średniego składowania – gdy towary znajdują się na maksymalnej wysokości od 4,2 do 7,2 m oraz wysokiego składowania – ponad 7,2 m do nawet 40 m. Podobne kryterium stosuje się również do wysokości obiektu liczonej od poziomu posadzki. Wyróżnia się obiekty (w tym magazynowe) niskie – do 12 m, średniowysokie – od ponad 12 m do 25 m, wysokie – od ponad 25 m do 55 m, a także wysokościowe – powyżej 55 m. Oprócz tego stosuje się podział magazynów ze względu na  konstrukcję: otwarty, półotwarty, zamknięty, oraz ze względu na spełniane funkcje m.in. przeładunkowy, kontenerowy, celny lub dostawczy.

Budowa hali magazynowej powinna zatem uwzględniać przede wszystkim przeznaczenie obiektu, które wpływa zarówno na wielkość, jak i na wysokość budynku, zastosowany standard wykończenia oraz zastosowane rozwiązania transportu wewnętrznego.

Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu obiektów magazynowych?

Budowa hali to inwestycja na lata, dlatego projekt obiektu należy dostosować do potrzeb inwestora. Znaczenie ma wielkość i lokalizacja działki oraz to, co i w jaki sposób będzie przechowywane wewnątrz budynku. Nieco inaczej wygląda projektowanie i budowa hali magazynowej przeznaczonej do składowania towarów na paletach niż tej, w której do składowania trzeba wykorzystać regały magazynowe. Istotne są również np. dodatkowe wymagania termiczne – jeżeli rodzaj przechowywanych produktów determinuje konieczność utrzymania stałej temperatury, dlatego trzeba to uwzględnić już na etapie projektu.

Obiekty magazynowe powinny zapewniać optymalną przestrzeń do składowania towarów. Należy w nich także wyznaczyć ciągi komunikacyjne pozwalające na swobodny ich transport. Szerokość i lokalizacja ścieżek będzie zależna od wielkości przewożonych lub przenoszonych paczek albo palet.

Dodatkowo projekt hali magazynowej musi również zakładać obciążenie statyczne i dynamiczne działające na posadzkę. Jeżeli nie zostanie ono właściwie obliczone, może się okazać, że dojdzie do przedwczesnego uszkodzenia posadzki, a to wpłynie na generowanie niepotrzebnych kosztów.

Co jeszcze jest istotne na etapie projektu? Optymalizacja konstrukcji nośnej, dobór typu obudowy ścian i pokrycia dachowego, liczba i lokalizacja doków załadunkowych, drzwi oraz bram. W projekcie należy również uwzględnić elementy ochrony przeciwpożarowej zapewniające bezpieczeństwo użytkowania hali, systemy wentylacji, ogrzewania, a także montaż świetlików, okien i innych rozwiązań umożliwiających dostęp do światła słonecznego.

Jeżeli jest taka konieczność projekt powinien również zakładać możliwości przebudowy lub rozbudowy hali magazynowej w przyszłości.

Budowa hali magazynowej

Budowa hali magazynowej wymaga profesjonalnego podejścia firmy, która podejmuje się realizacji obiektu. Chodzi o to, żeby znaleźć wykonawcę potrafiącego doradzić optymalne rozwiązania zarówno w zakresie składowania towarów, jak i ogrzewania czy oświetlenia budynku. To, jakie systemy wykorzysta się na etapie realizacji hali wpłynie nie tylko na koszt jej budowy, lecz także eksploatacji.

budowa hali - konstrukcje stalowe

Zazwyczaj najkorzystniejsza okazuje się budowa hali w ramach generalnego wykonawstwa. Generalne wykonawstwo obejmuje uzyskanie wymaganych pozwoleń, przeprowadzenie prac budowlanych i kontrolę nad realizacją poszczególnych etapów aż do momentu oddania obiektu do użytkowania.

Ile kosztuje budowa hali? Koszt budowy zależy m.in. od lokalizacji działki budowlanej, parametrów gruntu, rodzaju konstrukcji obiektu, jego szerokości oraz wysokości, projektowanego obciążenia, zastosowanych instalacji wewnętrznych, przyłączeń do instalacji zewnętrznych, liczby ramp i doków przeładunkowych, okien, świetlików dachowych, wykończenia oraz wielu innych elementów.