Budowa hali jest skomplikowanym i czasochłonnym przedsięwzięciem, które wymaga sprawnej koordynacji działań na każdym jej etapie. Należy podkreślić, że omawiany w tym artykule czas budowy hali stalowej liczymy od momentu wejścia na budowę ze sprzętem oraz uprawomocnionym pozwoleniem na budowę. Zastanówmy się jakie czynniki wpływają na czas realizacji takiego zadania?

Budowa hali – co najbardziej wpływa na czas realizacji?

Oczywistym jest, że hale stalowe o większej powierzchni będą wymagały dłuższego czasu niezbędnego do zakończenia budowy. Jest to związane z większą liczba elementów stalowych i betonowych, które należy poprawnie i bezpiecznie wykonać i zmontować.

Jednym z kluczowych czynników wpływających na czas wznoszenia hali stalowej jest przyjęta przez projektanta technika wykonania fundamentów oraz elementów nośnych (słupy, belki, płatwie). Projektując fundamenty wybieramy między konstrukcją monolityczną (wylewaną na placu budowy) a elementami prefabrykowanymi (gotowe wykonywane w wytwórni). Decydując się na pierwszy wariant musimy uwzględnić w harmonogramie czas potrzebny na uzyskanie pełnej wytrzymałości przez beton. Zwykle jest to około 28 dni. Stosując fundamenty prefabrykowane musimy uwzględnić ten fakt w projekcie oraz harmonogramie zlecając ich produkcję odpowiednio wcześniej. Obecnie ze względu na wymogi odporności pożarowej główną konstrukcję nośną, czyli słupy i belki stropowe wykonuje się jako żelbetowe (prefabrykowane), natomiast konstrukcję dachu (dźwigary, płatwie i stężenia) wykonuje się ze stali.

budowa hali stalowej

Budowanie hali na gruntach, które nie wykazują odpowiedniej nośności wydłuży czas prac terenowych. Związane jest to z dodatkowym czasem przeznaczonym na zagęszczanie gruntu, wykonywanie podkładów, a nawet zastosowanie techniki palowania, w celu przebicia się do głębiej występujących gruntów nośnych. Występowanie wód gruntowych również może okazać się czynnikiem wydłużającym czas realizacji budowy. Odwodnienie wykopu przeznaczonego na budowę będzie generowało koszty oraz wprowadzi konieczność korekty harmonogramu.

Montaż prefabrykowanych elementów stalowych łączonych za pomocą śrub na placu budowy jest kolejnym etapem powstawania hali stalowej, który będzie wpływał na czas budowy hali. Dbałość, na etapie tworzenia dokumentacji rysunkowej, o precyzyjne rozmieszczenie otworów na łączniki jest tutaj kluczową sprawą. Dlatego tak ważna jest rola osoby sprawdzającej projekty konstrukcyjne. Błędy rysunkowe, kolizje lub braki otworów w elementach wysyłkowych wykryte w momencie montażu wymagają czasu na wykonanie dodatkowych owierceń czy spawania montażowego.  

Montaż konstrukcji silnie związany jest z warunkami atmosferycznymi, które mogą również mieć bezpośredni wpływ na szybkość budowy hali stalowej. Długotrwałe opady deszczu lub śniegu, silne porywy wiatru, niskie temperatury przekraczające -20 °C mogą zahamować lub całkowicie uniemożliwić wykonywanie prac betoniarskich czy montażowych. Dla przykładu budowa hali przemysłowej o konstrukcji stalowej jest zabroniona przy wietrze wiejącym z prędkością ponad 10 m/s, podobnie jak betonowanie przy bardzo niskich temperaturach. W sytuacji silnego oblodzenia konstrukcji należy szczególny nacisk nałożyć na BHP ekip montażowych.

Na budowanie hali stalowej mają wymiary pojedynczych elementów wysyłkowych (słupy, dźwigary, rygle, płatwie, podciągi) lub wymiary urządzeń, które będą używane w hali (silniki, turbiny, elementy taśmociągów, przenośniki). W przypadku transportów określanych jako ponadgabarytowe (wymiar pojazdu z ładunkiem przekracza 16,5 m długości, 4 m wysokości, 2,5 m szerokości lub 42 tony ciężaru całkowitego) wymagane są skomplikowane i rozbudowane zabiegi logistyczne. Trasa przejazdu musi być dokładnie opracowana (uwzględnia się rodzaj transportu, szerokości dróg, wysokości wiaduktów), skonsultowana z odpowiednimi urzędami, instytucjami, strażą i policją. Należy uprzednio wystąpić o specjalne zezwolenia do odpowiednich organów umożliwiające przeprowadzenie transportu. Oczywiście powyższe sprawy mogą spowodować, że budowa hali będzie trwała dłużej niż zaplanowano pierwotnie.

Hala stalowa jest obiektem wyposażonym w obudowę, która spełnia rolę izolacji termicznej oraz akustycznej. Budowa hali z obudową „starego” typu, czyli takiej, która składa się z warstwy wewnętrznej (zazwyczaj blacha trapezowa), wewnętrznej warstwy izolującej (wełna mineralna) oraz warstwy zewnętrznej (ponownie blacha), gdzie wszystkie te warstwy wykonywane są po sobie na placu budowy zdecydowanie wydłuża czas trwania tego etapu budowy. Dlatego stosowanie sprawdzonych rozwiązań w postaci systemowych płyt warstwowych pozwala zmniejszyć czas trwania tego etapu.

Jak długo buduje się halę stalową?

Budowa hali stalowej, która będzie:

  • ergonomiczna i ekonomiczna na etapie eksploatacji,
  • odpowiednio zaizolowana akustycznie,
  • ekologiczna, zapewniająca minimalne straty ciepła,
  • odporna na warunki klimatyczne (śnieg, wiatr, oblodzenie),
  • daje możliwość późniejszej rozbudowy,
  • spełnia nawet najbardziej rygorystyczne wymagania ochrony przeciwpożarowej,
  • zaprojektowana w sposób optymalny, lekka i niezawodna,

to średnio czas 6-8 miesięcy. Jest to szacunkowy okres, który oczywiście zależy od wielu, wspomnianych w poprzednim nagłówku czynników.

Wybierając Commercecon jako generalnego wykonawcę otrzymujemy gwarancję zbudowania hali na najwyższym poziomie, która będzie charakteryzowała się wymienionymi powyżej parametrami. W Commercecon budowa hali stalowej o powierzchni kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych zajmuje nam czas 6-7 miesięcy.

Budowa hali – Jak przygotować się do takiej inwestycji?