Obiekty przemysłowe zarówno pełniące funkcję hal produkcyjnych czy magazynowych powszechnie projektuje się jako hale stalowe. Stal dzięki swoim parametrom mechanicznym i możliwości spawania pozwala na kształtowanie obiektów o znaczących rozpiętościach przy jednocześnie niewielkiej ilości podpór wewnętrznych oraz o złożonych i optymalnie zaprojektowanych kształtach. Hale stalowe dla przemysłu i biznesu wyposażone są często w ciężkie urządzenia produkcyjne, odbywa się w nich również ruch ciężkiego sprzętu transportowego, a posadzka przenosi duże naciski od magazynowanego towaru. Użytkując każdy rodzaj budynku, w tym także użytkując hale przemysłowe, pożądane jest optymalne wykorzystanie dostępnej kubatury. Niekiedy jednak kubatura budynku nie jest wykorzystana w pełni poprzez brak potrzeby lub możliwości magazynowania towaru na całej wysokości obiektu, bądź też wewnętrzne linie technologiczne nie wykorzystują pełnej wysokości hali w całym swoim rzucie. Analizując potrzebę optymalnego wykorzystania powierzchni obiektu samoczynnie nasuwa się pomysł realizacji budynku piętrowego. Czy warto budować piętrowe hale stalowe?

Piętro w hali stalowej

Piętrowe hale przemysłowe mogą stanowić obiekty, które posiadają dwie lub więcej kondygnacji na całej swojej powierzchni. Zważywszy jednak na specyfikę wykorzystania takich obiektów, w których dominuje opisany w poprzednim rozdziale ruch ciężkich pojazdów powiązany z magazynowaniem towarów, znacząco częściej piętro w hali stalowej konstruuje się wyłącznie w pewnej jej części – tak zaprojektowane piętro w hali nazywane jest antresolą.

Antresola w hali stalowej

Antresola w hali stalowej często projektowana jest jako stalowy ustrój słupowo-ryglowy, który może być jedno lub wielopoziomowy. Antresole w zależności od sposobu ich wykorzystania, a więc i celu w jakim zostały wzniesione mogą charakteryzować się znacząco różną nośnością oraz sposobem wykończenia. Antresole służyć mogą między innymi piętrowemu magazynowaniu elementów i towarów o dużych i nietypowych rozmiarach, czyli takich których magazynowanie na tradycyjnych systemach regałowych jest niemożliwe. Antresole służą również wytworzeniu dodatkowych stanowisk pracy – mogą znajdować się tam stanowiska produkcyjne czy też stanowiska pracownicze związane z logistyką, utrzymaniem ruchu czy obsługi maszyn, dzięki czemu nie traci się przestrzeni produkcyjno-magazynowej w poziomie posadzki. W zależności od przeznaczenia, antresola hali stalowej może więc różnić się pewnymi elementami wyposażenia. Antresola ze stanowiskami pracy wymaga doświetlenia stanowisk oraz zabezpieczenia krawędzi swobodnych barierkami chroniącymi przed upadkiem pracowników z wysokości. Antresola magazynowa z kolei powinna mieć swobodne, niezabezpieczone krawędzie stropu, aby te pełniły rolę rampy załadunkowo/podawczej, dzięki której składowany towar można swobodnie zmagazynować.

piętrowa hala stalowa

W zależności od przeznaczenia antresola może zostać zaprojektowana jako ustrój zupełnie niezależny od konstrukcji głównej budynku, lub też wykorzystywać główne słupy konstrukcyjne hali do których przylega – w obu przypadkach należy uwzględnić jej lokalizację i kształt w projekcie całego obiektu. Należy również pamiętać, że antresole zwyczajowo nie tworzą przegrody pomiędzy kubaturą hali oraz piętrowo wytworzoną powierzchnią własną. Niekiedy procesy produkcyjne wymagają bezwzględnej sterylności, w innych przypadkach z kolei, magazynowany towar jest silnie łatwopalny lub toksyczny. Między innymi z tych względów bardzo częstą alternatywą wykorzystywaną w celu osiągnięcia pożądanego zagęszczenia stanowisk pracy w hali przemysłowej są piętrowe zaplecza socjalno-biurowe zintegrowane z halą.

Zaplecze socjalno-biurowe zintegrowane z halą – zalety i wady

Odrębnym przykładem piętra w hali stalowej jest część socjalno-biurowa obiektu, w przypadku kiedy wkomponowana jest w bryłę całego budynku. Ta wyizolowana od części magazynowej przestrzeń hali zapewnia możliwość wytworzenia higienicznych i odpowiednio wyposażonych stałych lub czasowych stanowisk pracy. Zaplecze socjalno-biurowe często wyposażone jest również w przypadku procesów produkcyjnych w odpowiednie strefy dostępowe przeznaczone między innymi dla działu kontroli jakości, czy też odpowiednio zaprojektowane komory stanowiące łącznik między strefą „szarą” i strefą „czystą” w przypadku produkcji wymagającej odpowiednio wysokiego poziomu higieny (np. produkcja żywności, kosmetyków itp.).

piętrowa hala stalowa

Należy pamiętać jednak, że część socjalno-biurowa stanowi zazwyczaj odrębną strefę pożarową, a w związku z tym stawiane są jej odpowiednie wymaganie z zakresu odrębnych przepisów przeciwpożarowych z tym związanych. Ze względów ochrony przeciwpożarowej bardzo często więc piętrowe zaplecze biurowe wykonywane jest w technologii żelbetowej bądź żelbetowo-murowanej, albowiem materiały te są naturalnie bardziej odporne na niekorzystne oddziaływanie wzrostu temperatury od postępującego pożaru.

Ile pięter może mieć hala stalowa?

W zależności od tego, jak bardzo dosłownie potraktuje się powyższe pytanie istnieją różne odpowiedzi. Zasadniczo typowa hala stalowa, służąca do magazynowania regałowego lub procesów produkcyjnych ma jedno piętro naziemne – bezpośrednio na gruncie. W omawianych powyżej sytuacjach, w których istnieje konieczność zagęszczenia pewnych stref roboczych z technologicznego lub logistycznego punktu widzenia hala stalowa może mieć w określonej strefie więcej niż jedno piętro.

piętrowa hala stalowa

Czy warto budować piętrową halę stalową?

Wykonywanie takich elementów hali stalowej jak antresole oraz  piętrowe zaplecza socjalno-biurowe często ma miejsce w przypadku istotnego ograniczenia dostępnej powierzchni na działce, na której realizowana jest inwestycja. Decyzja o wybudowaniu piętrowego ustroju w hali stalowej musi być poparta odpowiednią analizą ekonomiczną w odniesieniu do istniejących alternatyw. Istotne w przypadku budowy piętrowej hali stalowej jest przeanalizowanie istniejących możliwości przez doświadczonego generalnego wykonawcę, który w oparciu o swoje doświadczenie odpowiednio doradzi w zakresie doboru właściwych rozwiązań optymalizujących zarówno z logistycznego jak i ekonomicznego punktu widzenia formę i kształt jaką przybrać powinna ostatecznie hala stalowa.