Wszelkie gwałtowne zjawiska pogodowe jak np. burza, najczęściej wzbudzają niepokój i obawy o własne życie oraz mienie. Dlatego, nie ma inwestora, który nie stanąłby przed istotnym rozważaniem jakim jest montaż instalacji odgromowej w hali stalowej. Niestety w przypadku uderzenia pioruna trzeba liczyć się z tym, że może on wyrządzić ogromne szkody, więc warto zabezpieczyć się na taką ewentualność. Aby zminimalizować ryzyko potencjalnych strat montuje się właśnie instalacje odgromowe. Czy warto to robić? Zdecydowanie Tak, ponieważ koszt takiego przedsięwzięcia jest zawsze co najmniej kilkakrotnie niższy od kosztów usuwania problemów powstałych w wyniku nagłych wyładowań elektrycznych. Ponadto w przypadku takiego zjawiska trzeba liczyć się z tym, że nie tylko będzie to droga naprawa, lecz także czasochłonna. Może to spowodować przestój w prowadzonej działalności, który będzie skutkował znacznymi stratami oraz opóźnieniami w realizacji zobowiązań wobec klientów i partnerów biznesowych.

Piorunochron przy hali stalowej – jak to działa?

Głównym zadaniem instalacji piorunochronnej jest przejęcie ładunku, który kumulują w sobie pioruny uderzające w chroniony budynek. Co istotne, proces przejmowania ładunku zawsze powinien odbywać się w sposób bezpieczny dla ludzi. Jednocześnie instalacja odgromowa hali oraz uziemiająca ma zapewniać bezawaryjne działanie urządzeń elektronicznych i elektrycznych, a także zabezpieczać je przed negatywnymi skutkami wyładowań elektrycznych zarówno tych pochodzących z atmosfery, jak i z sieci na skutek przepięć łączeniowych.

Szczególnie narażone na wyładowania elektryczne są urządzenia umieszczone na dachu, np. centrale wentylacyjne, wentylatory itp. Do ich zabezpieczenia najczęściej wykorzystuje się maszty odgromowe. Projektant musi je uwzględnić, tworząc projekt instalacji odgromowej hali. W zależności od poziomu ochrony w projekcie określa się także wymagane odległości pomiędzy zwodami odprowadzającymi.

Jak wygląda instalacja odgromowa hali magazynowej lub hali produkcyjnej

Instalacja piorunochronna to zespół elementów przewodzących w postaci siatki przewodów (zwodów poziomych) umieszczonej na dachu, połączonej przez przewody odprowadzające (zwody pionowe) z instalacją uziemiającą znajdującą się w ziemi. Zwody w przypadku uderzenia pioruna umożliwiają bezpieczny odpływ ładunku elektrycznego do ziemi, chroniąc tym samym hale stalowe.

Co składa się na instalację piorunochronną? Zwody sztuczne, naturalne i odprowadzające. Przewody metalowe zbudowane najczęściej ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej – rzadziej z miedzi – znajdujące się na dachu tworzą zwody sztuczne. Układa się je na podstawach betonowych, dzięki którym drut zostaje rozciągnięty w prawidłowy sposób. Metalowe części odpowiadające za sprowadzenie ładunku do ziemi to zwody naturalne. Zaś przewody łączące zwody poziome z instalacją uziemiającą to zwody odprowadzające. Ważne jest, aby hale magazynowe lub inne obiekty przemysłowe wyposażone w instalacje odgromową miały przewody odprowadzające o odpowiedniej grubości. Grubość tą określa projektant instalacji elektrycznych w swoim opracowaniu.

Istotnym elementem instalacji piorunochronnej są także złącza kontrolno-pomiarowe. Dzięki nim jesteśmy w stanie ocenić stan instalacji. Złącza montuje się w skrzynce na elewacji bądź studzience tuż przy elewacji.

Instalacja uziemiająca natomiast to system galwanicznie połączonych metalowych części, które mają za zadanie rozproszyć energię pioruna. Mogą to być na przykład żelbetowe elementy podziemne hali magazynowej takie jak stopy fundamentowe. Nie zawsze jednak da się je wykorzystać. Jeśli nie jest to możliwe, pozostaje stworzenie uziomu otokowego wokół hali przemysłowej najczęściej w postaci bednarki zakopanej i zabezpieczonej przed korozją albo wykorzystanie uziomów pogrążanych w postaci drutów zakończonych grotem, które wbija się w grunt na odpowiednią głębokość. Dobór średnicy, liczby oraz długości drutów zostaje wówczas określony w projekcie instalacji odgromowej hali.

Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu instalacji odgromowej?

Piorunochron przy hali stalowej powinien być odpowiednio zaprojektowany i zabezpieczony, a także kontrolowany w ramach przeglądów stanu technicznego. Zdarza się, że instalacja odgromowa jest wykonana nieprawidłowo lub po pewnym czasie ulega korozji. Żeby tego uniknąć, należy wybierać wyłącznie elementy wysokiej jakości, z odpowiednimi badaniami i certyfikatami. Wszystkie składowe instalacji trzeba projektować i wykonywać zgodnie z normami oraz przepisami prawnymi, ponieważ niedopełnienie jakiegokolwiek elementu może pociągnąć za sobą konsekwencje katastrofalne w skutkach – prowadzić do narażenia życia i zdrowia ludzi. Jeżeli okaże się, że instalacja piorunochronna została niewłaściwie zaprojektowana albo wykonana, odbiór obiektu, a co za tym idzie jego użytkowanie będzie niemożliwe. Dodatkowo w razie wypadku problemy z instalacją mogą się przyczynić do roszczeń ze strony ubezpieczyciela, który ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.