Jakie są etapy montażu hali stalowej?

Proces inwestycyjny jakim jest budowa hali stalowej jest złożony, czasochłonny i wymaga dużej wiedzy od wszystkich uczestników tego zadania. Mowa tu o statykach, konstruktorach, architektach, instalatorach czy technologach organizacji robót. Można wyszczególnić pięć głównych etapów budowy hali stalowej:

 • zebranie dokumentacji oraz sporządzenie projektu obiektu,
 • wytwórstwo elementów konstrukcyjnych (prefabrykacja),
 • montaż z wykorzystaniem elementów z prefabrykacji,
 • prace instalacyjne i wykończeniowe,
 • odbiory i uzyskanie wymaganych zezwoleń.

Jak widać montaż konstrukcji jest jednym z etapów budowy hali.  Zarazem jest swoistym sprawdzeniem poprawności założeń przyjętych przez autorów projektu. Wszystkie elementy stalowe (nazywane elementami wysyłkowymi) muszą być umiejscowione zgodnie z rysunkami montażowymi zawartymi w projekcie wykonawczym. Konstrukcję określa się „technologiczną”, gdy jej montaż jest możliwie uproszczony, nieskomplikowany, a elementy konstrukcyjne łączone są wyłącznie za pomocą śrub, bez konieczności spawania na placu budowy.

Montaż hal stalowych jest procesem schematycznym i można podzielić go na następujące etapy:

 1. Przygotowanie placu budowy,
 2. Wykonanie fundamentów,
 3. Właściwy montaż elementów konstrukcji stalowej (słupy, rygle, płatwie, stężenia, konstrukcja ryglowa),
 4. Wykonanie okładzin ściennych i dachowych,
 5. Wykonanie stolarki (drzwi, bramy, okna, świetliki) oraz obróbek blacharskich,
 6. Wykonanie betonowej posadzki przemysłowej.

Oczywiście jednym z najważniejszych czynników jest czas budowania hali. Dlatego też etapy 5 i 6, które określane są pracami wykończeniowymi, mogą być wykonywane równolegle.

W dalszej części artykułu opisane zostaną wymienione wyżej etapy montażu hali stalowej.

Montaż hali stalowej krok po kroku

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać przystępując do montażu hali, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, jest odpowiednia organizacja placu budowy, która wpływa na efektywne i płynne montowanie hali stalowej. Na początku należy wykonać ogrodzenie placu budowy, zaplanować drogę dojazdową oraz utwardzić podłoże, aby umożliwić bezpieczne prace montażowe z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu (dźwig, zwyżki). Trzeba zadbać również o zaplecze socjalne dla pracowników (toalety, miejsca do odpoczynku i spożywania posiłków). Sprawą oczywistą jest bezpieczeństwo na placu budowy. Nieodzowna jest zatem gaśnica oraz apteczka. Podczas prac generowana jest spora ilość odpadów. Dlatego należy pamiętać o dostarczeniu na plac budowy kontenerów na odpady.

montaż hali stalowej

Następnym krokiem jest wykonanie fundamentów, a dokładniej mówiąc wykonanie stóp fundamentowych, ponieważ hale przemysłowe nie wymagają pełnego, liniowego fundamentu, ani powierzchniowej płyty fundamentowej. Stopy fundamentowe można wykonać w technologii monolitycznej na placu budowy, albo w formie gotowych prefabrykatów wykonanych w wytwórni i przywiezionych na budowę. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. Fundament monolityczny to mniejsze koszty wykonania, ale trzeba pamiętać, że beton osiąga projektowaną wytrzymałość po 28 dniach. Wymusza to konieczność stosowania przerw technologicznych po betonowaniu. Stopy prefabrykowane to droższe rozwiązanie, ponieważ zwykle ich wykonanie jest zlecane firmom, które się w tym specjalizują. Zaletą jest fakt, że nie wymagają one przerw roboczych, ponieważ są one dostarczane na budowę zgodnie z wymogami harmonogramu. W przypadku stosowania prefabrykowanych stóp fundamentowych należy jednak mieć na uwadze ich ciężar, który w przypadku pojedynczej stopy typowej hali stalowej o wysokości około 12 metrów często przekracza 7 ton.

Po wykonaniu fundamentów można przejść do właściwego montażu elementów konstrukcji stalowej. W Commerceceon zawsze sporządzany jest plan montażu. Elementy konstrukcyjne powinny być odpowiednio przygotowane w wytwórni, aby prace montażowe przebiegały sprawnie i bez przestojów. Chodzi tu o odpowiednie i dokładne ich otworowanie i zakotwienie, aby można było je łączyć ze sobą w prosty sposób przy użyciu śrub. Montaż hali stalowej rozpoczyna się od ustawienia i zakotwienia słupów głównych (możliwa jest też technologia polegająca na ustawianiu całych ram konstrukcji). Następnie montuje się dźwigary dachowe, które stanowią główny element nośny dachu. Elementy te mogą być pełnościenne, wykonane z profili walcowanych (IPE, HEB, HEA) lub ich odpowiedników wykonanych z blach płaskich (nazywanych wtedy dźwigarami blachownicowymi), które często mogą wtedy charakteryzować się zmienną wysokością przekroju wzdłuż elementu, alternatywnie wykonuje się również dźwigary kratownicowe. Szczególnie istotne jest wypoziomowanie i zapewnienie pionu wspomnianych elementów. Ma to wpływ na estetykę końcową hali oraz jej bezpiecznie użytkowanie. Następnie wykonawca przechodzi do montażu elementów drugorzędnych. Są to płatwie dachowe, stężenia ścienne i dachowe, rygle obudowy, elementy podkonstrukcji bram i okiem oraz inne elementy przewidziane w projekcie. Na tym etapie bardzo ważne jest wstępne napięcie stężeń prętowych. Po skręceniu wszystkich elementów należy przejść do poprawek powłoki lakierniczej, zabezpieczającej elementy stalowe przed korozją. Jest to czynność nieodzowna, ponieważ wszelkie jej ubytki (powstałe przy transporcie lub podczas montażu) spowodują szybsze pojawienie się ognisk korozji.

etapy montażu hali stalowej

Po wykonaniu szkieletu konstrukcji stalowej można przejść do montażu obudowy. W halach stalowych nieizolowanych w większości przypadków jako pokrycie stosuje się blachę trapezową. Jeśli hala jest ocieplona (izolowana) to dobrym rozwiązaniem są płyty warstwowe. Elementy obudowy mocowane są przy użyciu wkrętów samowiercących odpowiedniej długości, dostosowanej do przyjętego rozwiązania. Należy pamiętać, że najpierw wykonuje się pokrycie dachowe, a dopiero później obudowę ścian. Kolejny krok to zamknięcie wszystkich otworów hali gotowymi produktami wyspecyfikowanymi w projekcie: okna, drzwi, bramy, świetliki, doki. Odpowiednia lokalizacja oraz ilość okien pozwala na zmniejszenie kosztów doświetlania hali podczas jej eksploatacji. Finalne zamknięcie obiektu realizowane jest poprzez montaż drzwi oraz bram. Mogą być one izolowane lub nieizolowane, z napędem ręcznym lub elektrycznym. Następnym etapem przybliżającym nas do zakończenia montażu jest wykonanie obróbek blacharskich. Jest to ważny etap, który wpływa na estetykę obiektu oraz uszczelnia halę przed działaniem zewnętrznych warunków klimatycznych. Mowa tu o wykończeniu narożników, kalenicy, okapu oraz wiatrownic. W tym samym czasie można wykonać posadzkę przemysłową. Istotną sprawą jest jej trwałość oraz wytrzymałość przez długie lata eksploatacji obiektu. Dlatego najczęściej wykonywane posadzki betonowe wzbogacane są zbrojeniem stalowym lub polipropylenowym. Bardzo istotne są przerwy dylatacyjne, które zapobiegają przed pękaniem posadzki. Po 28 dniach posadzka uzyskuje pełną wytrzymałość. Następnie wykonawca przechodzi do wyposażenia hali w niezbędne instalacje (kanalizacyjne i wodociągowe, grzewcze i wentylacyjne). W zależności od specyfiki obiektu dodatkowo mogą to być instalacje chłodnicze lub gazowe. Końcowym etapem budowy hali stalowej  jest zagospodarowanie terenu wokół hali. W oparciu o wizję Inwestora wykonuje się ogrodzenia, parkingi, drogi, ciągi pieszych, zagospodarowanie zieleni. Zwieńczeniem wszystkich etapów jest zgłoszenie obiektu do odbioru w urzędzie.

Montaż hali stalowej wg Commercecon

Commercecon jest firmą o uznanej marce nie tylko na rynku krajowym, ale też zagranicznym. Zapewniamy Inwestorowi pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Oferujemy sporządzenie projektu z zapewnieniem najwyższej jakości oraz montaż konstrukcji w oparciu o wykwalifikowanych pracowników dysponujących najnowocześniejszymi narzędziami i maszynami. Zawsze przygotowujemy szczegółowy plan montażu, aby prace te przebiegały zgodnie z harmonogramem.

Jeśli szukasz firmy budującej stalowe hale przemysłowe o najwyższym standardzie, to zachęcamy do odwiedzenia strony Commercecon. W zakładce Poradnik inwestora znajduje się wiele ciekawych artykułów dotyczących budowania hal stalowych. Z naszą ofertą dotyczącą dostawy montażu konstrukcji stalowych można zapoznać się pod linkiem https://commercecon.pl/oferta/dostawa-i-montaz-konstrukcji-stalowych/.