W Commercecon projektujemy i budujemy nowoczesne hale produkcyjne i hale magazynowe. Jako generalny wykonawca realizujemy dla Państwa projekty od A do Z w formule “Zaprojektuj i Wybuduj”. Bardzo duże znaczenie ma dla nas funkcjonalność oferowanych obiektów oraz najwyższy stopień bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo hal magazynowych jest zagadnieniem traktowanym przez nas priorytetowo. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu doskonale wiemy, jak zróżnicowane mogą być różne czynniki projektowe. Dlatego kładziemy nacisk na zapewnienie najwyższych wymogów trwałości, wytrzymałości i niezawodności konstrukcji zgodnie z normami krajowymi oraz europejskimi (Eurokod).

Bezpieczeństwo hal magazynowych – aspekty techniczne

Najwyższy poziom bezpieczeństwa hal projektowanych przez nas zależy od wielu czynników. Istotny wpływ mają decyzje, które zapadają już od samego początku procesu projektowego, jak i te, które podejmuje się przy zakończeniu budowy i oddaniu projektu. Zawsze jednak mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie merytoryczne i pomoc.

Pod względem technicznym bezpieczeństwo hal związane jest przede wszystkim ze stosowaniem współczynników bezpieczeństwa dla oddziaływań oraz wytrzymałości stosowanych materiałów. Przyjęcie właściwego ustroju konstrukcyjnego, uwzględnienie warunków gruntowych oraz charakterystyki pracy obiektu wpływa znacząco na bezpieczeństwo hali stalowej. Istotnym czynnikiem jest również odpowiednie projektowanie.

Dbamy o bezpieczeństwo hali magazynowej od samego początku realizacji projektu, zaczynając od odpowiedniego doboru systemów ochrony słupów nośnych, podpór oraz wielu innych elementów konstrukcyjnych. Osłony oraz bariery o odpowiednim, kontrastowym kolorze stanowią zabezpieczenie przed uderzeniem.

Bezpieczeństwo pożarowe hali produkcyjnej

Przy analizie sposobów zapewnienia bezpieczeństwa dla omawianych rodzajów konstrukcji nie można pominąć aspektów związanych z zabezpieczeniami antykorozyjnymi oraz kluczowego zagadnienia, jakim jest bezpieczeństwo pożarowe hali produkcyjnej i magazynowej. Obiekty budowlane powinny być projektowane tak, aby w sytuacji wystąpienia pożaru:

  • nośność konstrukcji mogła być zapewniona przez założony czas (odporność ogniowa),
  • powstanie i rozprzestrzenianie się dymu oraz ognia mogło być ograniczone,
  • można było zminimalizować rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty,
  • osoby znajdujące się w hali mogły bezpiecznie opuścić obiekt,
  • zostało zapewnione bezpieczeństwo ekip ratunkowych.

Ostateczny poziom bezpieczeństwa pożarowego hali produkcyjnej zależy w ogromnym stopniu od odporności ogniowej. Termin ten należy rozumieć jako czas, w którym konstrukcja ogarnięta pożarem może w bezpieczny sposób przenosić powstające na skutek zdarzenia obciążenia. W zależności od przeznaczenia obiektu normy oraz rozporządzenia ściśle określają czas odporności ogniowej. Parametry te różnią się od siebie w zależności od wielu czynników. Należy pamiętać, że czas odporności ogniowej będzie nieco inny dla konstrukcji głównej, inny dla dachu oraz dla ścian hal produkcyjnych i magazynowych.
Bezpieczeństwo pożarowe hal produkcyjnych w znacznym stopniu jest wypadkową rodzaju zaimplementowanych rozwiązań technicznych z zakresu środków ochrony przeciwpożarowej. Najpowszechniejszą technologią ochrony budynków przemysłowych są powłoki przeciwpożarowe. Nakładane są one metodą natryskową bezpośrednio na konstrukcję stalową. W skład takich produktów wchodzą najczęściej:

  • włókna mineralne,
  • wermikulit,
  • perlit,
  • żużel.

Powłoki ppoż. charakteryzują się bardzo niską przewodnością cieplną i mają wysoką stabilność w wysokiej temperaturze, która w czasie trwania pożaru może nawet przekraczać 1000°C. Stosując ten rodzaj ochrony jesteśmy w stanie uzyskać odporność ogniową na poziomie 4h. Dużą zaletą stosowania tego środka jest krótki czas wykonania ochrony oraz jej szczelność. Należy pamiętać, że przed nałożeniem masy ogniochronnej konstrukcja musi być zabezpieczona powłokami antykorozyjnymi.

Kolejnym ważnym aspektem w zakresie dbałości o bezpieczeństwo hal magazynowych i pokrewnych, jest zastosowanie specjalnych okładzin ogniotrwałych. Stosując tę technikę, można również zabezpieczyć konstrukcję na około 4h trwania pożaru. Pomimo tego, że wykonanie izolacji okładzinowej jest bardziej czasochłonne od wspomnianej metody natryskowej, efekty estetyczne są o wiele korzystniejsze dla Inwestora i użytkownika obiektu. Wysoką efektywnością cechuje się także sposób polegający na pokrywaniu konstrukcji stalowej powłokami pęczniejącymi. Opcja ta jest też bardzo dogodna dla Inwestorów i dość ekonomiczna. Grubość warstwy ochronnej można w prosty sposób dobrać w oparciu o katalogi producentów w zależności od wymaganego czasu odporności ogniowej. Powłoki pęczniejące pozwalają zabezpieczyć konstrukcje na godzinę trwania pożaru. Celem holistycznego zadbania o to, aby bezpieczeństwo pożarowe hali produkcyjnej było na jak najwyższym poziomie, warto łączyć ze sobą kilka metod i narzędzi, jeżeli ze sobą nie kolidują pod względem technicznym.

Warto dodać, że nowoczesna hala stalowa, spełniająca warunki ochrony ppoż., powinna być także wyposażona w elementy ostrzegawcze i detekcyjne (np. czujniki dymu). Dobrze, gdy na etapie projektu uwzględnimy koszt wyposażenia w instalację oddymiania oraz urządzenia zapobiegające rozwojowi pożaru oraz jego rozprzestrzenianiu się na sąsiednie elementy oraz obiekty, towar lub maszyny. Służą do tego tzw. tryskacze przeciwpożarowe. Ponadto projekt hali stalowej musi przewidywać drogi ewakuacyjne dla użytkowników oraz ekip ratunkowych.

Bezpieczeństwo hal przemysłowych – ochrona antykorozyjna

Trwałość oraz niezawodność konstrukcji w znacznym stopniu może być obniżona poprzez zjawisko korozji. Z tego powodu bezpieczeństwo hal stalowych jest ściśle powiązane z koniecznością zapewnienia właściwej ochrony antykorozyjnej.

Najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest pokrywanie konstrukcji, na etapie jej wytwarzania, przy użyciu systemów malarskich. Systemy te składają się zwykle z kilku powłok, z których każda pełni inną funkcję. Powłoka gruntowa ma zapewnić dobrą przyczepność do konstrukcji, warstwa między-warstwowa zwiększa grubość warstw barierowych oraz warstwa nawierzchniowa, która bezpośrednio chroni przed czynnikami fizycznymi (opady czy promieniowanie UV)  i chemicznymi. Dodatkowo warstwa ta podnosi estetykę elementów. Oczywiście bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni elementu stalowego.

Dlaczego Commercecon?

Projektując hale stalowe szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo hal, wymagania dotyczące trwałości, niezawodności oraz aspekty estetyczne. Realizowane przez Commercecon obiekty ze stali spełniają wszystkie wymagania ochrony przeciwpożarowej. Szczególny nacisk kładziemy na zabezpieczenie przeciwpożarowe budowanych przez nas obiektów wyposażając je w odpowiednie systemy zabezpieczeń pożarowych.

Bezpieczeństwo hal magazynowych wymaga analizy wielopłaszczyznowej, dlatego przy projektowaniu bierzemy pod uwagę szereg czynników, w tym bezpieczeństwo obiektów sąsiednich i charakterystykę terenu.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.