Prawie wszystkie hale stalowe i przemysłowe obiekty wielkopowierzchniowe wykorzystywane w przemyśle i logistyce wyposażane są w doki przeładunkowe. Służą one do szybkiego i bezpiecznego załadunku towarów, części, materiałów budowlanych lub innego asortymentu. Budowa doków załadunkowych musi być uwzględniona w projekcie obiektu. Sprawdź, co warto wiedzieć o dokach załadunkowych realizowanych w halach przemysłowych!

Dok przeładunkowy – budowa

Współczesne hale logistyczne posiadają wydzielone miejsca służące do bezproblemowego obrotu towarami. Miejsce przeładunkowe określamy jako dok. Wykorzystywany jest on do przyjmowania i rozładowywania towarów przychodzących oraz załadowywania do transportu towarów wychodzących z hali.

Doki załadunkowe muszą optymalnie łączyć się z resztą powierzchni magazynowej. Bardzo istotne jest umiejętne zaplanowanie rozkładu przestrzeni. Pod względem budowy dok przeładunkowy składa się z 5 głównych elementów:

  1. Podjazd do doku – miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów ciężarowych, które opcjonalnie może być specjalnie wyodrębnione i odizolowane barierami; podjazd od strony śluzy powinien być wyposażony w gumowe odbojniki, które uchronią samochód dostawczy przed uszkodzeniem,
  2. Brama przemysłowa – kluczowa konstrukcja osadzona w otworze hali stalowej; bezpiecznie zamykana wtedy, kiedy dok nie jest eksploatowany.
  3. Śluza uszczelniająca – określana także jako “fartuch” śluza ta ma za zadanie szczelnie odseparować miejsce przeładunku od otaczających warunków środowiskowych. Dzięki śluzie przeładunek i załadunek towarów może odbywać się całkowicie bezpiecznie, bez narażania produktów na uszkodzenie lub przemoczenie.
  4. Rampa hydrauliczna – centralne miejsce załadunku, otoczone śluzą, może być dostosowywane pod względem wysokości i poziomu wysunięcia; rampa pomaga w transporcie towarów wrażliwych i wielkogabarytowych dzięki zniwelowaniu różnicy poziomów wysokości między wysokością magazynu, a wysokością przestrzeni załadunkowej pojazdu.
  5. Naprowadzacze kół – przydatne elementy pomocnicze, które sprzyjają równemu, prostopadłemu ustawieniu pojazdu dostawczego względem doku; pod względem wizualnym są to najczęściej stalowe barierki pomalowane barwami ostrzegawczymi (żółty-czarny).

Rodzaje doków przeładunkowych

Doki załadunkowe muszą być ściśle dostosowane do przeznaczenia budynku. Przy projektowaniu hali wyposażonej w doki, bierze się pod uwagę także rodzaj pojazdów, które będą przywoziły i odbierały towar. W ogólnym ujęciu ze względu na przeznaczenie możemy wyróżnić następujące rodzaje doków przeładunkowych:

  • ogólnego zastosowania,
  • chłodnicze,
  • z fartuchem pompowanym dla kurierów,
  • dla pojazdów dwupoziomowych.

Ponadto doki mogą mieć konstrukcję otwartą lub zamkniętą. Budowa tych ostatnich będzie bardziej kosztowna, ale taka konstrukcja doskonale sprawdzi się w halach, w których bardzo istotne jest utrzymywanie stałego poziomu temperatur. Z kolei ze względu na usytuowanie doku względem obiektu głównego wyróżniamy przyłącza równoległe (standardowe) oraz piłokształtne (schodkowe) – stosowane rzadziej, głównie przy braku wystarczającej powierzchni manewrowej.

doki przeładunkowe
Doki przeładunkowe w rozlewni wody mineralnej Długopolanka

Doki przeładunkowe – wymiary

Doki przeładunkowe mogą mieć różne wymiary, dlatego ten aspekt powinien być szczegółowo omówiony z inwestorem w trakcie planowania budowy hali logistycznej. Podstawowym kryterium doboru wielkości doków jest rodzaj używanych pojazdów dostawczych. Jeżeli firma korzysta lub zamierza korzystać z różnych typów samochodów ciężarowych, wówczas uwzględnić należy wymiary najszerszego i najwyższego modelu. Zakłada się, że szerokość doku nie powinna być mniejsza, niż 2,5 metra. Taka odległość dotyczy jednak perfekcyjnie ustawionego samochodu dostawczego, czyli sytuacji, w której ścianki pojazdy idealnie naprowadzone są na ściany śluzy. W praktyce pomimo największych starań dokładne ustawienie pojazdu jest trudne, dlatego powinno się uwzględnić szerokość “zapasową”, która powinna wynosić około 20% szerokości bazowej. W powyższym przykładzie finalne wymiary doku przeładunkowego pod względem szerokości będą wówczas wynosiły 3 metry.

doki przeładunkowe
Hala logistyczna PANATTONI dla OBI w Natolinie

Wysokość doku, a właściwie nadproża bramy, należy dopasować do najwyższego punktu używanych pojazdów transportowych. Z reguły wysokość górnej ścianki nigdy nie będzie wyższa niż 4 metry. Parametr ten liczony jest zawsze od powierzchni placu manewrowego. W tym przypadku również warto dodać wysokość “zapasową” rzędu 5% – 10% wysokości bazowej.

Doki załadunkowe – parametry nośności ramp przeładunkowych

Kolejnym istotnym aspektem przy budowie hal magazynowych z dokami załadunkowymi jest ustalenie poziomu nośności ramp przeładunkowych. Nośność wyraża obciążenie rampy. Maksymalna nośność dla danej konstrukcji zależy od specyfiki i przeznaczenia rampy. Przy ustalaniu tej wartości uwzględnia się nie tylko orientacyjną wagę transportowanych towarów, ale także wózków widłowych, operatorów i wszelkich wykorzystywanych narzędzi. Niedoszacowanie nośności rampy na etapie projektu może skutkować wypadkiem w trakcie eksploatowania hali. Według norm PN-EN 1398 nośność określana jest dla powierzchni styku kół wózka o wymiarach 100 x 150 mm. Prawidłowe określenie ostatecznego parametru nośności spoczywa jednak na architekcie, który musi poznać dokładne wymagania inwestora.

doki przeładunkowe
Doki przeładunkowe w hali logistycznej DSV Solutions

Kiedy stosuje się doki załadunkowe?

Potrzeba załadunku i przeładunku towarów oraz materiałów zachodzi praktycznie przy prowadzeniu każdego rodzaju magazynu i zakładu produkcyjnego. Świadcząc usługę, jaką jest generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych, dostrzegamy bardzo szerokie potrzeby stosowania doków w wielu branżach przemysłu. Dok przeładunkowy powinien znajdować się w każdej hali spedycyjnej i logistycznej. Zakłady produkcyjne wytwarzające produkty średnich i wielkich gabarytów również powinny być wyposażone w odpowiednie stacje przeładunkowe. Inaczej mówiąc, rozwiązanie to aplikuje się wszędzie tam, gdzie ręczne przenoszenie dużych produktów byłoby albo niemożliwe, albo zbyt trudne, czasochłonne i kapitałochłonne. Należy zwrócić uwagę również na to, że funkcjonalność i budowa doku przeładunkowego znacznie skraca czas pracy.

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem: Hala magazynowa z biurem – przegląd rozwiązań