Transport drogowy jest istotnym ogniwem wielu procesów produkcyjnych a więc i  nieodłączną częścią wielu gałęzi gospodarki. Znacząca część wyrobów, przewożona samochodami dostawczymi zapakowana jest na drewniane palety, które podlegają zmechanizowanemu załadunkowi i rozładunkowi. W celu umożliwienia sprawnego przemieszczenia magazynowanego towaru i jego umieszczenie w samochodzie dostawczym powszechnie wykorzystuje się różnego rodzaju pomosty załadunkowe i rampy magazynowe.

Czym jest pomost do przeładunku towarów?

Pomost do przeładunku towarów stanowi łącznik pomiędzy powierzchnią jezdną obiektu magazynowego czy rampy załadunkowej a komory ładunkowej pojazdu. Pomost przeładunkowy pełniący funkcję ruchomej rampy może być wykonany na wiele sposobów, jednak z założenia pełni zbliżoną rolę – umożliwia swobodny wjazd wózka widłowego do komory ładunkowej pojazdu. Najogólniej pomosty przeładunkowe wykonane są ze stali pokrytej powłoką cynku zabezpieczającą konstrukcję przed korozyjnym wpływem czynników atmosferycznych lub alternatywnie z aluminium. W kolejnych rozdziałach omówione zostaną formy, jakie przybierają mosty przeładunkowe.

Rodzaje mostków przeładunkowych

Jednym z rodzajów mostków przeładunkowych są pomosty i klapy ręczne. Wykorzystywane są przeważnie, w sytuacjach kiedy nie można wykorzystać systemu przeładunkowego ze zintegrowanym napędem. Tego rodzaju mostki przeładunkowe można z łatwością zintegrować z nowym lub istniejącym budynkiem. Ręczne pomosty jak sama nazwa wskazuje, nie wymagają zasilania elektrycznego – jednym z podstawowych sposobów opuszczania tego typu ciężkich metalowych klap jest wykorzystanie systemu sprężynowego. Tak zwane pomosty sprężynowe charakteryzują się mechanizmem działania, w którym ciężar opuszczanej klapy pomostu równoważony jest siłą naciągu sprężyn, pozwalających na poruszanie mechanizmem bez użycia znaczącej siły. Systemy te cechuje kompaktowy rozmiar, dosyć niewielkie wymagania montażowe, brak zużycia energii i dosyć niskie koszty obsługi. Tego rodzaju pomosty mogą być montowane w formie mostków przesuwnych lub stacjonarnych . Istnieją również bardzo małe rampy najazdowe przenośne – te jednak charakteryzują się małą nośnością i gabarytem z uwagi na konieczność ich ręcznego przemieszczania, a co za tym idzie ograniczoną możliwością regulacji.

Innym rodzajem mostków ładunkowych są podobne jak do poprzednio omówionych mechanizmów obsługiwanych ręcznie, pokrewne systemy zasilane elektrycznie. Taki mostek ładunkowy co do swojej formy i kształtu analogicznie jak poprzednie, mocowane do stalowej belki jezdnej znajdującej się na skraju rampy, stanowią łącznik transportowy pomiędzy stałą częścią jezdną strefy załadunkowej a naczepą samochodu dostawczego. Układy te różnią się formą napędu, która w tym przypadku wykorzystuje siłowniki hydrauliczne sterowane elektrycznie.

Omawiając rodzaje ramp przeładunkowych warto poszerzyć zakres poszukiwań o systemy, powszechnie stosowane w przypadku załadunku bezpośrednio z hali magazynowej poprzez systemowe doki załadunkowe. Dok załadunkowy jest elementem wyposażenia hali, stanowiący zintegrowany z bryłą budynku ustrój składający się z rampy przeładunkowej i bramy. Brama dokowa często wyposażona jest dodatkowo w tak zwany fartuch, który stanowi tworzywową osłonę bramy dokowej, która ma za zadanie stanowić pewnego rodzaju szczelny bufor pomiędzy naczepą pojazdu dostawczego a obudową hali magazynowej, sprawiając finalnie, że w momencie otwarcia bramy dokowej nie dochodzi do nadmiernego wychłodzenia powierzchni magazynowej, zwiększając jednocześnie komfort pracy operatora wózka widłowego dokonującego rozładunku, ale jednocześnie zwiększając higienę prac przeładunkowych poprzez ochronę rozładowywanego towaru od narażenia na opady atmosferyczne. Rozwiązanie procesu przeładunkowego z wykorzystaniem bram dokowych wymaga aby teren w strefie przeładunkowej (strefie dokowej) został zaniżony odpowiednio tak, aby samochód dostawczy cofając pod bramę dokową niemalże idealnie zrównał poziom swojego pokładu ładunkowego z posadzką hali.  Pozostałą różnicę wysokości wraz z uskokiem poziomym między posadzką a pokładem ładunkowym pojazdu niweluje odpowiednio dostosowany system pomostu załadunkowego zintegrowany z dokiem załadunkowym. Wyróżnić można pomosty przeładunkowe z językiem uchylnym oraz pomosty przeładunkowe z językiem wysuwanym. Oba rozwiązania wymagając z jednej strony zasilania elektrycznego, gwarantują efektywną obsługę i usprawniają proces załadunku. Pomosty załadunkowe wykorzystywane w dokach przeładunkowych są ustrojami o dużej nośności i wytrzymałości.

Pomosty przeładunkowe – zastosowanie i cena

Jak opisano to w poprzednich rozdziałach, systemy przeładunkowe takie jak pomosty przeładunkowe, mostki przeładunkowe czy też rampy przeładunkowe są ustrojami powszechnie stosowanymi w każdym rodzaju gałęzi gospodarki, wykorzystującym transport drogowy. Powszechnie wykorzystuje się je więc w centrach logistycznych, obiektach magazynowych jak i w zakładach przemysłowych, gdzie kluczowym do funkcjonowania zakładu jest przyjmowanie surowców i wydawanie przetworzonego wyrobu. Cena pomostu załadunkowego jest istotnym aspektem, który wpływa na wybór finalnego rozwiązania problematyki załadunku towarów. Istnieją pomosty obsługiwane ręcznie jak i te z napędem elektrycznym, pomosty stałe i przejezdne. Rozwiązania obsługiwane ręcznie jak i te, w których położenie pomostu nie jest regulowane należą do tych tańszych. Czasem jednak rozwiązanie przejezdne okazać się może bardziej opłacalne jeśli ze względów logistycznej organizacji załadunku wiemy, że ilość jednocześnie ładowanych pojazdów jest ograniczona, a chcemy móc regulować miejscem załadunku z poziomu rampy. Pamiętać należy, że o ile w przypadku obiektów istniejących ilość rozwiązań możliwych do adaptacji bywa ograniczona, o tyle w przypadku tych nowo projektowanych możliwości jest odpowiednio więcej. Warto więc myśląc zarówno o przebudowie istniejącego obiektu jak i o budowie nowego obiektu przemysłowego, wybrać doświadczonego wykonawcę, który będzie w stanie odpowiednio dostosować rozwiązania technologiczne związane z procesem przeładunkowym tak, aby przeładunek odbywał się efektywnie i bezpiecznie.