Realizacje krajowe / woj.śląskie

Huta Pokój S.A. - Rozbudowa malarni

Huta Pokój S.A. - Rozbudowa malarni  - Ruda Śląska
Huta Pokój S.A. - Rozbudowa malarni  - Ruda Śląska
Huta Pokój S.A. - Rozbudowa malarni  - Ruda Śląska
Huta Pokój S.A. - Rozbudowa malarni  - Ruda Śląska
Huta Pokój S.A. - Rozbudowa malarni  - Ruda Śląska
Huta Pokój S.A. - Rozbudowa malarni  - Ruda Śląska

Obiekt:
Huta Pokój S.A. - Rozbudowa malarni

Miejsce:
Ruda Śląska

Zakres realizacji:
Dostawa i montaż konstrukcji stalowej hali wraz z poszyciem dachu i obudową ścian

Powierzchnia:
2 100 m²

Tonaż:
211 T

Rok:
2008