Szybko rozwijający się polski przemysł coraz bardziej potrzebuje odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego. Jedną ze specjalizacji Commercecon jest generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych. Dzięki tej usłudze inwestor ma pewność, że otrzyma pożądany obiekt przemysłowy, a proces realizacji będzie przebiegał szybko i skutecznie od początku do końca. W tym artykule przybliżymy nieco więcej informacji o tym, na czym polega usługa generalnego wykonawstwa i za realizację jakiego rodzaju obiektów przemysłowych odpowiadamy. 

Generalny wykonawca – budownictwo przemysłowe

Usługa generalnego wykonawstwa polega na kompleksowej realizacji wszystkich prac budowlanych zleconych przez inwestora. Przedsięwzięcia budowlane, za które odpowiada generalny wykonawca, mogą być realizowane bezpośrednio przez pracowników firmy, jak i przez sprawdzonych podwykonawców. Odpowiedzialność za rezultat spoczywa jednak na firmie, która podpisuje umowę z inwestorem. Dlatego bardzo ważnym obowiązkiem jest rozpoznawanie ewentualnych trudności oraz weryfikowanie dokumentacji projektowej. Zakres prac w budownictwie przemysłowym zależy od indywidualnego projektu i jego specyfiki. Najczęściej jednak możemy wyróżnić kilka oddzielnych płaszczyzn takich jak projektowanie, wdrażanie, nadzorowanie budową i realizację prac budowlanych. Można więc powiedzieć, że generalny wykonawca budownictwa przemysłowego synchronizuje, koordynuje i odpowiada za wszystkie prace budowlane podlegające pod zakres wybranej inwestycji.

budownictwo przemysłowe

Generalne wykonawstwo obiektów przemysłowych jest niezwykle odpowiedzialną rolą, dlatego tak istotne jest doświadczenie firmy, posiadane certyfikaty i stosowanie nowoczesnych technologii konstrukcyjnych. Umowa pomiędzy generalnym wykonawcą a inwestorem przewiduje również moment oddania budynku, którym najczęściej jest gotowy do zagospodarowania obiekt, np. hala przemysłowa, magazyn lub budynki komercyjno-przemysłowe.

Generalne wykonawstwo obiektu przemysłowego – zakres usług

Generalne wykonawstwobudownictwo przemysłowe – obejmuje wszystkie działania związane z obsługą zleconej inwestycji budowlanej. W Commercecon podchodzimy do każdego projektu całkowicie indywidualnie. Jednocześnie mamy szeroką wiedzę popartą bogatym doświadczeniem w budowie obiektów przemysłowych. Pozwala to na realizację kompleksowych usług najwyższej jakości.

Hale stalowe, obiekty magazynowe lub produkcyjno-biurowe powinny na początku mieć przygotowaną wstępną koncepcję popartą analizą zapotrzebowania. Na początkowym etapie przedstawia się także kosztorys wstępny inwestycji. Kolejnym etapem jest stworzenie profesjonalnego projektu obiektu przemysłowego. To moment, w którym bardzo istotna jest rzetelność generalnego wykonawcy i jego zdolności komunikacyjne. Projekt musi bowiem odzwierciedlać realne rynkowe zapotrzebowanie, ale także indywidualne zamiary inwestora.

Następnym segmentem procesu jest realizacja prac ziemnych, przygotowanie gruntu pod budowę, wykopy, prace geodezyjne i inne. Budownictwo przemysłowe zazwyczaj wymaga później przeprowadzenia prac żelbetowych. Hale produkcyjne muszą mieć odpowiednio dobrane rodzaje fundamentów, zadbać należ także o zbrojenia ramp, podjazdów i posadowienie słupów oraz wszelkich innych elementów nośnych. Generalne wykonawstwo w zakresie dziedziny, jaką jest budownictwo przemysłowe, obejmuje ponadto wszystkie prace budowlane i montażowe. Obowiązkiem firmy jest także doprowadzenie instalacji (np. wod-kan, elektrycznej, wentylacyjnej, gazu). W zależności od zapisów umowy w większości przypadków prace obejmują także czynności wykończeniowe ścian i posadzek wewnątrz obiektu.

Budownictwo przemysłowe to nasza specjalność!

Budownictwo przemysłowe jest niezwykle zróżnicowaną dziedziną rynku budowlanego. Poszczególne projekty, sposoby ich wykonania i stosowane technologie, będą różniły się w zależności od przeznaczenia obiektu. Naturalnie inne wymogi muszą być spełniane przez obiekty ogrodnicze, supermarkety czy obiekty sportowe. Jeszcze inne warunki będą wymagane przez wielkopowierzchniowe hale produkcyjne wykorzystujące w swoich procesach substancje niebezpieczne, a inne przez wielkopowierzchniowe magazyny-chłodnie.

W Commercecon kompleksowo zajmujemy się usługami z zakresu budownictwa przemysłowego. Jako generalny wykonawca dbamy o wszystkie aspekty technologii budynkowej, oddając inwestorom obiekty o preferowanych przez nich parametrach użyteczności przemysłowej i nietuzinkowej estetyce.

Przykłady budownictwa przemysłowego realizowanego przez Commercecon: