Projektowanie i budowa obiektów przemysłowych w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów. I nie ma się co dziwić – taki system współpracy jest dla nich niezwykle korzystny. Oszczędzają czas, jaki musieliby poświęcić na prowadzenie i nadzorowanie inwestycji w przypadku samodzielnej jej realizacji, ale zwykle zyskują także finansowo, przeznaczając mniejsze środki na kompleksową obsługę inwestycji przez jednego wykonawcę. Jakie jeszcze korzyści płyną z projektowania obiektów przemysłowych w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”? Czym charakteryzuje się taki model współpracy?

„Zaprojektuj i wybuduj”, czyli jeden ze sposobów realizacji hali przemysłowej

Decyzja inwestora dotycząca budowy obiektu przemysłowego to początek długiego i wymagającego procesu, który – w zależności od wielkości budynku oraz stopnia skomplikowania inwestycji – może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Składa się na niego kilka najważniejszych etapów, takich jak choćby opracowanie koncepcji, przygotowanie projektu czy wykonanie prac budowlanych, których kolejność jest z góry określona. Nie ma natomiast jasnych wytycznych, kto ma odpowiadać za realizację poszczególnych etapów. Decyzją inwestora, każdy z nich może być wykonywany przez inny podmiot albo odpowiedzialność za wszystkie etapy można powierzyć jednemu, wybranemu zleceniobiorcy. W drugim przypadku mamy do czynienia z system „Zaprojektuj i wybuduj”, który staje się coraz popularniejszy wśród inwestorów, szczególnie tych planujących budowę hal przemysłowych.

Budowa obiektów przemysłowych – poznaj etapy prac

Niezależnie od wyboru systemu realizacji inwestycji, proces projektowania i budowy obiektów przemysłowych zazwyczaj przebiegać będzie podobnie i realizowany będzie etapami. W przypadku systemu „Zaprojektuj i wybuduj”, za wszystkie odpowiadać będzie generalny wykonawca. Dlatego wymaga się od jego zespołu nie tylko doświadczenia w projektowaniu obiektów przemysłowych, ale i szerokich kompetencji związanych z prowadzeniem robót budowlanych w różnych obszarach. Z wybranym wykonawcą inwestor rozpoczyna rozmowę, podczas której omawiane są najważniejsze wymagania dotyczące budynku, przedstawiana jest charakterystyka przyszłego procesu technologicznego, który nierzadko determinuje kształt obiektu oraz jego podział na poszczególne strefy. Na tym etapie prowadzona jest także analiza uwarunkowań formalno-prawnych terenu przeznaczonego pod inwestycję. W wyniku tych działań powstają pierwsze plany oraz schematy funkcjonalne obiektu, a następnie opracowana zostaje jedna lub kilka wersji koncepcji architektonicznej.

Kolejny etap poświęcony jest przygotowaniu pełnej dokumentacji projektowej wybranej koncepcji. Obie strony omawiają najlepsze rozwiązania zarówno z punktu widzenia technologicznego, jak i kosztowego. Ważne, by inwestor był świadomy dostępności różnych rozwiązań i w sposób przemyślany wybrał te, które najlepiej odpowiedzą na jego potrzeby oraz będą w zasięgu jego możliwości finansowych. A skoro o finansach mowa – w kolejnym kroku sporządza się szczegółowy budżet inwestycji oraz przygotowuje dokładny harmonogram prac – zarówno tych związanych z postępowaniem przygotowawczym, jak również kompleksowym wykonaniem robót budowlanych.

W następnym kroku generalny wykonawca występuję o pozwolenie na budowę w imieniu inwestora, który może się w tym czasie skupić na innej ważnej dla niego działalności. Po upływie maksymalnie 65 dni, bo tyle czasu mają ustawowo urzędy na wydanie decyzji, można rozpoczynać etap robót budowlanych, który wydaje się najbardziej skomplikowany i czasochłonny. Kilka a niekiedy nawet kilkanaście miesięcy pracy zwieńczone zostaje uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu przez inwestora, po czym następuje fizyczne przekazanie mu nowej przestrzeni. Warto wspomnieć, że kontakt inwestora z wykonawcą nie kończy się w tym miejscu. Podpisując umowę współpracy przy systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, generalny wykonawca podejmuje się zwykle świadczenia usług serwisu gwarancyjnego oraz wsparcia technicznego, a zatem – jeśli to konieczne – wdraża właściwe procedury naprawcze.

Umowa współpracy przy systemie „Zaprojektuj i wybuduj”

Jak powiedzieliśmy wcześniej, współpraca w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” wybierana jest najczęściej przez inwestorów planujących budowę obiektów przemysłowych o wysokich wymaganiach technologicznych, ale też takich, którzy chcą zdjąć z siebie konieczność dużego zaangażowania czasowego w prowadzenie projektu. Tak szeroki zakres usług, z jednej strony ogranicza liczbę potencjalnych firm biorących udział w przetargu. Z drugiej jednak sprawia, że w procedurze przetargowej udział wezmą jedynie firmy z dużym doświadczeniem na tym polu oraz kompetencjami, które pozwolą na realizację tak złożonego projektu. Te dwa czynniki, w połączeniu z propozycją najefektywniejszych rozwiązań kosztowych zwykle decydują o wygranej w przetargu na inwestycję w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Realizacja inwestycji w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” – korzyści dla inwestora

Wybór kompleksowej współpracy z jednym zleceniodawcą niesie ze sobą kilka korzyści. W myśl powiedzenia „czas to pieniądz”, najważniejszą z nich jest oszczędność czasu inwestora. W momencie wyboru generalnego wykonawcy, który – poza odpowiedzialnością za wszystkie prace budowlanej – zajmie się także skomplikowaną i czasochłonną procedurą przygotowawczą, inwestor może inaczej wykorzystać zaoszczędzony czas. Co więcej, w ten sposób zdejmuje on z siebie także duży stres związany z koordynacją procesu inwestycyjnego i odpowiedzialnością za jego poszczególne etapy.

Powierzenie w ręce jednego wykonawcy zarówno projektowania obiektu przemysłowego, jak i jego budowy, zwykle korzystnie wpływa także na czas realizacji inwestycji. Dlaczego? Często zdarza się, że wykonawca, otrzymując do realizacji projekt przygotowany przez inną firmą, np. biuro architektoniczne specjalizujące się wyłącznie w pracach projektowych, musi wprowadzić w nim serię zmian. Są one konieczne zarówno z technologicznego, jak i finansowego punktu widzenia, a ich celem jest optymalizacja zakresu oraz kosztów prac wykonawczych. Co ważne, wielu takim zmianom musi towarzyszyć przygotowanie i uzyskanie projektu zamiennego na budowę, co automatycznie wydłuża czas realizacji oraz pociąga za sobą dodatkowe koszty prac projektowych.

I na koniec, przekazując kompleksowy zakres prac jednemu wykonawcy można mieć większą pewność, że obieg informacji oraz codzienna komunikacja pomiędzy jego pracownikami przebiegać będą bez zakłóceń i przestojów, a to sprzyjać będzie bardziej efektywnym działaniom.