Projektowanie i budowa hal magazynowych oraz produkcyjnych to czynności, które wymagają dobrej współpracy między generalnym wykonawcą a inwestorem. Kluczowa jest jakość, szybkość realizacji i adekwatna cena. Każda inwestycja składa się z tych samych etapów, które muszą być wykonane. Z drugiej strony każdy projekt będzie też się różnił w zależności od specyfiki budynku, jego przeznaczenia i pozostałych czynników. Dowiedz się, co warto wiedzieć o projektowaniu hal stalowych!

Projektowanie hal i obiektów przemysłowych

Projektowanie obiektów przemysłowych i hal produkcyjnych powinno zakładać wysoką użyteczność produkcyjno-magazynową obiektu, praktykę biznesową i dostosowanie założeń do wymogów nowoczesnego budownictwa i realizowanego modelu biznesowego. Dobry projekt pozwala na realizację inwestycji pod klucz, jednak aby tak było, konieczne jest zweryfikowanie sytuacji początkowej, określenie celów strategicznych i specyfiki konstrukcji.

Jeszcze zanim projektowanie i budowa hal się rozpocznie, konieczne jest określenie zadań i funkcjonalności w porozumieniu z inwestorem. Współpraca między firmą projektową / generalnym wykonawcą a inwestorem jest kluczowa. Pierwszym jej efektem będzie stworzenie pierwowzoru projektu, czyli części koncepcyjnej, która powinna uwzględniać m.in.:

  • podstawowe i dodatkowe (opcjonalnie) przeznaczenie hali,
  • dokładne parametry techniczne obiektu,
  • parametry otoczenia i środowiskowe,
  • zakres wykorzystywanych materiałów budowlanych i technologii budowlanej,
  • wszelkie aspekty związane z estetyką obiektu.

Na końcowy kształt projektu wpływa w dużej mierze specyfika i docelowe przeznaczenie hali. Z tego powodu bardzo istotna jest jasna i transparentna współpraca między inwestorem a wykonawcą. Firma odpowiedzialna za projektowanie hal musi uwzględnić zakładany sposób eksploatacji hali, np. magazynowy, produkcyjny (przemysłowy), magazynowo-biurowy. Kluczowe są szczegóły. Przykładowo, inną konstrukcję należy zaprojektować do postawienia hali przeznaczonej na chłodnię, inną dla przechowywania produktów niepodatnych na zmiany temperatury.

Projektowanie hal sportowych będzie się więc różniło od tego, jak wygląda np. projektowanie hal przemysłowych. W zdecydowanej większości przypadków wszystkie takie obiekty mają charakter komercyjny. To oznacza, że dla inwestora jednym z najważniejszych czynników jest czas realizacji. Dlatego firma budująca hale powinna podejść do zadania kompleksowo, pomagając zleceniodawcy przy zdobyciu odpowiednich zgód i zaopatrując go w niezbędną dokumentację projektową wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projektowanie hal magazynowych

Projektowanie hal stalowych jest procesem składającym się z wielu etapów. Każdy z nich jest kluczowy – niedopracowanie jednego będzie prowadziło do negatywnych konsekwencji na kolejnym poziomie. Projektowanie hal zaczyna się już od zdobycia odpowiednich pozwoleń na budowę i działalność np.:

  • warunków zagospodarowania terenu,
  • zgody środowiskowej,
  • pozwolenia na budowę.

Do uzyskania niezbędnych pozwoleń wymagane jest przygotowanie kompleksowego projektu hali min. na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych. Konieczne jest uwzględnienie również istniejącej zabudowy i otaczającej infrastruktury.

Kolejnym etapem jest zazwyczaj prefabrykacja elementów. W większości przypadków obecnie projektowanie i budowa hal wiąże się z koniecznością wytworzenia lub dostarczenia wstępnie gotowych materiałów na teren budowy. Dzięki takiemu przygotowaniu i rozdzieleniu czynności budowa hal – szczególnie stalowych i hybrydowych – przebiega na miejscu znacznie szybciej. Na wykonawcy spoczywa jednak obowiązek zadbania o jakość wykorzystywanych elementów konstrukcyjnych np. w zakresie  zastosowanych właściwych środków antykorozyjnych.

Przed wykonaniem właściwego montażu konstrukcji nośnej hali konieczne jest przygotowanie gruntu oraz wykonanie prac fundamentowych.

Gdy wszystko jest przygotowane, montowana jest konstrukcja nośna hali oraz elewacja.

Projektowanie hal magazynowych od samego początku powinno też uwzględniać rodzaj posadzki, jej nośność i wytrzymałość, co jest szczególnie istotne w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przestrzeniami do składowania ciężkich i niebezpiecznych materiałów. Kolejnym aspektem, który powinien być jasny na etapie początkowym projektu, a który realizowany jest na samym końcu, jest zagospodarowanie terenów przyległych. Bardzo często inwestorzy decydują się na dodatkową infrastrukturę, ale także drobne tereny zielone lub skwery, które podnoszą rangę całego budynku.

Hala produkcyjno magazynowa GRUPA KĘTY S.A.
Hala produkcyjno-magazynowa GRUPA KĘTY S.A.
Hala produkcyjna SCHRAG Sp. z o.o.
Hala produkcyjna SCHRAG Sp. z o.o.
Hala produkcyjno-magazynowa LIW CARE TECHNOLOGY
Hala produkcyjno-magazynowa LIW CARE TECHNOLOGY

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem: Budownictwo przemysłowe – generalne wykonawstwo w zakresie realizacji inwestycji budowlanych